بارش برف زمستانی

با توحه به سرمای شدید در آذر سال نود وپنج و شدت برف و بارش علیرغم تعطیلی بسیاری از ادارات و حتی واحد های تجاری و صنعتی ، باز هم کارکنان شرکت نساجی بابکان با اتکا به نیروی ما می توانیم فعالیت خود را بدون هیچ تاخیری آغاز کردند . اما از حق نگذریم که بارش برف فضایی بسیار زیبا را در محیط کارخانه بوجود آورده است.